Jazyková škola Alluka.
Nájdete nás na Rybničnej ulici č. 40 v Bratislave.

Jazykové kurzy:

 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk
 • Slovenský jazyk

Dovolenková angličtina na cestovanie - deti

Voľné miesta

Cena kurzu:  90 €

Začiatok kurzu:  

01.10.2024

Koniec kurzu:  

24.06.2025

Pre koho je kurz určený:  

Kurz je vhodný pre deti od 3.ročníka až po 9.ročník ZŠ vrátane, ktorí si chcú zlepšiť komunikačnú angličtinu používanú pri cestovaní.

Tento kurz je zameraný na simulácie situácií zo života.

Príklad simulačných úloh:

 1. navigácia turistov v meste
 2. objednávanie v reštaurácií
 3. nákup a reklamácie v obchode
 4. check – in batožiny na letisku
 5. rezervácia ubytovania
 6. a množstvo iných 

Ako prvé sa učíme slovíčka a frázy potrebné pre zvládnutie danej simulačnej situácie a následne v tzv. “role-playing” trénujeme a simulujeme určitú situáciu. Práve preto nie je nutné aby študenti boli jednej a tej istej úrovne. Na ulici a v živote stretnú ľudí akýchkoľvek úrovní a znalostí a musia byť schopní s nimi odkomunikovať čo potrebujú. Na tomto kurze sa nevenujeme gramatike ani komplikovaným učebným celkom, všetko učíme cez frázy a slovíčka a hlavne v praxi.

Nie je stanový počet simulačných úloh na jeden školský rok. Všetko bude závisieť od konkrétnej skupinky. Niektoré situácie budeme vedieť zvládnuť za mesiac, s niektorými sa môžno budeme trápiť aj dva mesiace. Urobíme však všetko pre to aby si študenti vyskúšali čo najviac simulácií sa bude dať.

Bude to drina, ale bude to aj zábava 🙂

Ste zvedaví ako to vyzerá na našich hodinách ?

Fotky a videá s najmenšími študentmi nájdete na našich sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Výhody kurzu: 

 • Malé skupinky do 8 žiakov
 • Simulovaná aplikácia vedomostí do praxe
 • Moderná výučba (dataprojektor, tablet, TV, klimatizácia, wi-fi, …)
 • Šetrný k vašej peňaženke: bez potreby zakupovania učebnice
 • Množstvo tlačených materiálov v cene
 • Návšteva rodene hovoriaceho lektora *
 • Mentálna podpora na hodinách v podobe našich štvornohých miláčikov, francúzskych buldočkou – Zarky a Lili
 • Kurz vedený riaditeľkou, majiteľkou a zakladateľkou školy
 • 100% spokojnosť študentov – presvedčte sa sami a pozrite si naše Google recenzie

 

*  ALLUKA si vyhradzuje právo v prípade možnej neprítomnosti native speakra, tento benefit v rámci daného školského roka neposkytnúť. Tento benefit je poskytovaný v rámci kurzu zadarmo a cenu kurzu neovplyvňuje.

Povinná literatúra: 

Na našich hodinách sa stretnete s materiálmi, ktorými disponujeme z prémiových, platených zdrojov a tieto materiály sú zarátené v cene kurzu.

Nie je potrebné zakupovať knihu ani akúkoľvek inú literatúru. Študent však dostane veľa pracovných listov, ktoré si odporúčame od začiatku systematicky zakladať a ukladať.

Základné informácie: 

 • Kurz sa koná jedenkrát týždenne a lekcia trvá 90 min
 • Výučba prebieha od októbra do júna
 • Cena kurzu je 90€ / mesiac
 • Kurz je možné hradiť mesačne (90€)/ polročne (405€)/ ročne (810€) – pri ročnej platbe získate ako bonus jednu súkromnú hodinu s vyučujúcim lektorom zdarma
 • Do kurzu je možné pristúpiť aj počas roka
 • Výučba sa nekoná cez sviatky a počas školských prázdnin
 • Ak na termíny lekcií pripadne sviatok či prázdniny, hodiny sa žiadnym spôsobom nenahrádzajú, ani sa nevracia časť už uhradenej sumy za kurz. Zároveň sa môže stať, že na daný mesiac pripadne viac hodín ako sú štandardné štyri hodiny zarátané v mesačnej platbe. Tieto extra získané hodiny študentom neúčtujeme.
 • V prípade, že kurz vynecháte kvôli chorobe, či iným dôvodom, suma za danú hodinu sa spätne nevracia a hodina nebude nahradená

Prihlasovanie & Platba: 

V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa tohto kurzu, vyplňte prihlášku.

V prihláške zaznačte spôsob platby.

Platba je možná:

 • na faktúru
 • v rámci benefitov od Vášho zamestnávateľa: Benefit Plus a Edenred (informáciu označte priamo na prihláške, nájdete v nej aj bližšie informácie k postupom týkajúcich sa platieb v rámci zamestnaneckých benefitov)

Po prijatí Vašej úhrady prebehne zaradenie do kurzu s okamžitou platnosťou.

Naše kurzy môžete uhradiť E-Ticketom EDENRED
Naše kurzy môžete uhradiť kartou BENEFIT PLUS
Zdieľajte nás