Jazyková škola Alluka.
Nájdete nás na Rybničnej ulici č. 40 v Bratislave.

Jazykové kurzy:

 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk
 • Slovenský jazyk

Anglický jazyk hrou - 1.ročník

Voľné miesta

Cena kurzu:  50 €

Začiatok kurzu:  

03.10.2023

Koniec kurzu:  

25.06.2024

Pre koho je kurz určený:  

Chcete aby sa Vaše dieťa učilo zábavnehravo a nenásilnou formou? Aby to zároveň malo skutočný efekt a dieťa malo k jazyku pozitívny vzťah? Prihláste svoje ratolesti do nášho kurzu a my Vám garantujeme, že Vaše deti budú angličtinu milovať! ​

Kurz je určený pre deti vo veku 3-5 rokov, ktoré s angličtinou začínajú.

Lektor kurzu je oprávnený v prípade, ak dieťa ovláda dostatočné množstvo slovnej zásoby, má osvojené určité pojmy a v skupine študentov vyniká, ho automaticky presunúť do 2. ročníka pre pokročilejšie deti. Preto je vhodné popísať skúsenosti Vášho dieťaťa s jazykom čo najdetailnejšie už priamo v prihláške. Na základe toho bude možné zaradiť dieťa do správneho kurzu. V prípade, že skutočnosť na hodine nebude reflektovať opis vedomostí z prihlášky, lektor na základe svojho uváženia zaradí malého študenta do zodpovedajúceho ročníka v súlade s jeho znalosťami.

RODIČIA NA HODINE NIE SÚ PRÍTOMNÍ!  S Vašimi najmenšími detičkami to zvládneme ľavou zadnou, Vy môžete ísť spokojne oddychovať:)

Ste zvedaví ako to vyzerá na našich hodinách?

Fotky a videá s najmenšími študentmi nájdete na našich sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Výhody kurzu: 

 • Malé skupinky do 8 žiakov
 • Aplikácia vedomostí do praxe
 • Interaktívna a hravá výučba (dataprojektor, tablet, TV, stolové náučné hry, vlastnévymyslené hry, súťaže a kvízy s lektorom, športové aktivity, aktivity s hudbou a mnoho ďalšieho)
 • Množstvo tlačených materiálov v cene
 • Dieťa sa hravou formou pomaly pripravuje na podmienky v škole (začleňovanie do nového kolektívu, akceptácia učiteľa, rešpektovanie pokynov, kolektívna a individuálna práca, časové ohraničenie, … )
 • Najlepšia cena v meste, výhodnejšiu ponuku nenájdete

Povinná literatúra: 

Mojich prvých 111 slov po anglicky – Viki Macskásová.
Knihu vieme zabezpečiť priamo my alebo si ju rodičia zabezpečia po vlastnej línií. *

 *Vaše rozhodnutie zaznačte počas vypĺňania prihlášky.

Základné informácie: 

 • Kurz sa koná jedenkrát týždenne a lekcia trvá 60 min
 • Výučba prebieha od
 • Cena kurzu je 50€ / mesiac
 • Kurz je možné hradiť mesačne (50€)/ polročne (225€)/ ročne (450€) – pri ročnej platbe získate ako bonus jednu súkromnú hodinu s vyučujúcim lektorom zdarma
 • Do kurzu je možné pristúpiť aj počas roka
 • Výučba sa nekoná cez sviatky a počas školských prázdnin
 • Ak na termíny lekcií pripadne sviatok či prázdniny, hodiny sa žiadnym spôsobom nenahrádzajú, ani sa nevracia časť už uhradenej sumy za kurz. Zároveň sa môže stať, že na daný mesiac pripadne viac hodín ako sú štandardné štyri hodiny zarátané v mesačnej platbe. Tieto extra získané hodiny študentom neúčtujeme
 • V prípade, že dieťa kurz vynechá kvôli chorobe, či iným dôvodom, suma za danú hodinu sa spätne nevracia a hodina nebude nahradená

Prihlasovanie & Platba: 

Vyplňte prihlášku. V prihláške zaznačte spôsob platby.

Platba je možná:

 • na faktúru
 • prevodom
 • v rámci benefitov od Vášho zamestnávateľa: Benefit Plus a Edenred (informáciu označte priamo na prihláške, nájdete v nej aj bližšie informácie k postupom týkajúcich sa platieb v rámci zamestnaneckých benefitov)

Po prijatí Vašej úhrady prebehne zaradenie do kurzu s okamžitou platnosťou.

 

 

Naše kurzy môžete uhradiť E-Ticketom EDENRED
Naše kurzy môžete uhradiť kartou BENEFIT PLUS

Interaktívna a moderná výučba

Kombinujeme učenie hrou s tradičnými metódami a prvkami montessori výučby. Hodiny vedieme predovšetkým s dôrazom na komunikáciu. Počas hodín dbáme na zapojenie všetkých dôležitých oblastí učenia sa: porozumenie, rozprávanie, slovná zásoba a gramatika. Zapájame študentov v plnej miere, namiesto nudného monológu učiteľa.

Certifikovaní a skúsení lektori

Kvalifikovaní lektori, ktorí Vám okrem vedomostí a vecného a zrozumiteľného vysvetlenia učiva ponúknu aj svoje tipy a triky získané dlhoročnou praxou. Naučia Vás, ako sa učiť správne, ako sa efektívne pripravovať na hodiny a ako si všímať príležitosti vo Vašom okolí, ktoré Vaše jazykové schopnosti ešte viac podporia.

Najlepšia cena jazykových kurzov

Učenie je našou najväčšou záľubou, preto sú naše ceny tak výhodné oproti konkurencii. Učíme s vášňou, precízne a s úsmevom na tvári. Peniaze nie sú to podstatné, čo nás motivuje ráno vstať. Tou skutočnou motiváciou ste vy, naši spokojní študenti. A vďaka spôsobu našej výučby - aj kúpou jedinej a tej správnej učebnice, vhodnej na celé obdobie štúdia, šetríme Vaše peniažky.

Pozitívne recenzie spokojných klientov

Nie je možné spočítať, koľko skvelých recenzií nájdete o našej práci a jej výsledkoch. A to nespočetné množstvo fotiek a videí z našich kurzov, ktoré nájdete na našich sociálnych sieťach...úžasné. Vďační a spokojní klienti nám píšu denne krásne správy. A len zlomok z nich stíhame zdieľať s Vami všetkými. Naše výsledky hovoria jasnou rečou.

Jazyková škola a motivačný program

U nás dostanete vždy niečo naviac. Motivujeme Vás odmenami, ktoré získate za svoju prácu na hodinách, za svoju prípravu a aktivitu počas výučby. My neudeľujeme známky do žiackej knižky. U nás si vyberáte darčeky, ktoré Vás potešia na ceste za Vašim cieľom.

Prozákaznícky prístup je našou prioritou

Nemusíte sa báť položiť otázku ani požiadať o radu. Naši lektori trpezlivo odpovedia na všetky otázky a vyjdú Vám maximálne v ústrety. Na našich hodinách nezažijete stres ani negatívne momenty. Podporujeme jednotlivca aj tím a hodiny vedieme v priateľskej a príjemnej atmosfére. Vedieme Vás, vysvetľujeme, radíme, pomáhame. A nebojte sa, ak ste sa nepripravili na hodinu vopred či si nestihli urobiť domácu úlohu – máme pochopenie.

Zdieľajte nás