Jazyková škola Alluka.
Nájdete nás na Rybničnej ulici č. 40 v Bratislave.

Jazykové kurzy:

 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk
 • Slovenský jazyk

Individuálne hodiny anglického jazyka

Pre koho je kurz určený:  

Kurz je určený pre študentov, ktorí uprednostnia súkromnú individuálnu výučbu. Ak sa chcete posúvať vpred na základe Vášho vlastného tempa a mať prispôsobenú výučbu Vašim zvoleným požiadavkám, toto je ten správny kurz pre Vás.

Individuálne hodiny poskytujeme deťom aj dospelým. Koncept hodín nastavíme spoločne s Vami. Ponúkame naozaj široký výber možného zamerania:

 1. Klasická výučba: od začiatočníkov až po pokročilých, deti aj dospelí, napredovanie v cudzom jazyku na základe Vášho tempa a potrieb
 2. Doučovanie študentov ZŠ / SŠ: príprava na vyučovanie v škole, prechádzanie si učiva zo školy, upevňovanie vedomostí získaných v škole, objasňovanie problematických častí
 3. Konverzácie v anglickom jazyku (so slovenským lektorom alebo native speakerom): od začiatočníkov až po pokročilých, deti aj dospelí,
 4. Špecializované kurzy (na jednu konkrétnu oblasť: gramatika/ slovná zásoba/ porozumenie/ čítanie)
 5. Príprava na maturitnú skúšku z anglického jazyka (B1 & B2)
 6. Príprava na základnú štátnicu z anglického jazyka (B2)
 7. Individuálna výučba hendikepovaných detí
 • Naše individuálne hodiny prebiehajú počas celého roka, nejedná sa teda o príležitostné či jednorazové súkromné hodiny.

Bude to drina, ale bude to aj zábava.

Na našich hodinách používame stolové hry a množstvo zábavných aktivít, ktoré podporujú výučbu, zapamätanie si nových slovíčok a upevňujú vetné väzby študentov.

Kombinujeme učenie hrou s tradičnými metódami a prvkami montessori výučby. Hodiny vedieme predovšetkým s dôrazom na komunikáciu. Počas hodiny dbáme na zapojenie všetkých dôležitých oblastí učenia sa: porozumenie čítanému aj počutému textu, rozprávanie, slovná zásoba a gramatika. Zapájame študentov v plnej miere, namiesto nudného monológu učiteľa:)

Už po prvom polroku spozorujete posun vpred a získate schopnosť preniesť vedomosti z kurzu do praxe v reálnom živote. Knihy nie sú naším pilierom a veľakrát ich na hodine ani nepoužijeme. Výučbu vedieme tak, aby ste jej výsledok vnímali predovšetkým v každodennom živote. Dôležitá je naša vzájomná spolupráca. U študentov, ktorí pracujú nielen na hodinách, ale i doma na 110%, je výsledok zaručený.

Fotky a videá s najmenšími študentmi nájdete na našich sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Výhody kurzu: 

 • Individuálny prístup
 • Osnovy kurzov navrhnuté v spolupráci s Vami a na základe Vašich požiadaviek
 • Platíte len za reálne odučené hodiny*
 • Interaktívna a moderná výučba: dataprojektor, TV, novo zariadené priestory, stolové náučné hry, vlastné vymyslené hry, súťaže a kvízy s lektorom, zaujímavé novinky zo sveta, aktivity s hudbou a mnoho ďalšieho
 • Množstvo tlačených materiálov v cene
 • Intenzita výučby podľa Vašich predstáv
 • Mentálna podpora na hodinách v podobe nášho štvornohého miláčika, francúzskeho buldočka – Zarky (platí len pre individuálne hodiny vedené riaditeľkou školy)

*V prípade zrušenia hodiny Vám bude poskytnutý náhradný termín. Termíny náhradných hodín stanovuje vyučujúci lektor a nie je možné ich prispôsobovať klientovým požiadavkam. V prípade nevyužitia náhradných termínov za Vaše zrušené termíny v priebehu školského roka a teda nesplnenia si našej podmienky si zrušené hodiny nahradiť, Vám budú zrušené a zároveň nenahradené hodiny vyúčtované v podobe vystavenej faktúry so splatnosťou v poslednom mesiaci školského roka (Jún) alebo pri ukončení spolupráce v plnej výške. V prípade, že sa študent bude opakovane odhlasovať z dohodnutých hodín, si Jazyková škola ALLUKA vyhradzuje právo študenta zo školy vyradiť s okamžitou platnosťou. O konkrétnej definícii častého odhlasovania sa študenta rozhodne vedenie Jazykovej školy ALLUKA, a túto skutočnosť oznámi študentovi bezodkladne spoločne s okamžitou výpoveďou. Veľmi neskoré zrušenie hodiny do 24 hodín pred začatím vyučovania bude účtované v štandardnej cene a študentovi nebude poskytnutá možnosť náhradného termínu. Tieto opatrenia sme prijali z dôvodu mnoho skúseností so študentmi, častého a neodôvodneného rušenia hodín, mnohokrát menej ako 24 hodín vopred a neochoty sa na oplátku prispôsobiť nami ponúkaným náhradným termínom. Táto práca je naším príjmom a zrušené hodiny sú stratové nie len pre nás ale aj pre ďaľší rozvoj školy a v neposlednom rade sú stratové aj pre Vás v rámci efektivity výučby, ktorá si žiada intenzitu, pravidelnosť a zodpovednosť. V rámci skupinových kurzov a Vašej neprítomnosti náhradné termíny neponúkame takže súkromné hodiny sú skutočne zárukou toho, že platíte len za skutočne odučené hodiny.

 

Povinná literatúra: 

Podľa dohody so študentom a odporučenia vyučujúceho lektora.

Knihu Vám vieme zabezpečiť priamo my alebo si ju študent zabezpečí po vlastnej línií.

* Vaše rozhodnutie zaznačte pri vyplnení prihlášky

Základné informácie: 

Výučba prebieha počas celého školského roka + počas letných prázdnin podľa dohody

Cena slovenský lektor:

 • 30€/ 60 min
 • 45€/ 90 min
 • 60€/ 120 min

Cena native speaker:

 • 35€/ 60 min
 • 50€/ 90 min

S individuálnymi hodinami môžete začať kedykoľvek počas celého roka a podľa aktuálnej kapacity lektorov

Výučba počas sviatkov a školských prázdnin sa dohodne individuálne s vyučujúcim lektorom. Realizuje sa výhradne po súhlase oboch strán.

Prihlasovanie & Platba: 

 1. Skontrolujte si dostupnosť a kapacitu lektorov nižšie
 2. V prípade, že ste si našli svoj termín,  vyplňte prihlášku.

Spolu s prihláškou vyplňte aj úrovňový test. Tento test je potrebné vyhotoviť pre správne nastavenie učiva a konceptu hodín!

V prihláške zaznačte spôsob platby.

Platba je možná:

 • na faktúru
 • prevodom
 • v rámci benefitov od Vášho zamestnávateľa: Benefit Plus a Edenred (informáciu označte priamo na prihláške, nájdete v nej aj bližšie informácie k postupom týkajúcich sa platieb v rámci zamestnaneckých benefitov)

Po prijatí Vašej úhrady prebehne zaradenie do kurzu s okamžitou platnosťou.

*V prípade zrušenia hodiny Vám bude poskytnutý náhradný termín. Termíny náhradných hodín stanovuje vyučujúci lektor a nie je možné ich prispôsobovať klientovým požiadavkam. V prípade nevyužitia náhradných termínov za Vaše zrušené termíny v priebehu školského roka a teda nesplnenia si našej podmienky si zrušené hodiny nahradiť, Vám budú zrušené a zároveň nenahradené hodiny vyúčtované v podobe vystavenej faktúry so splatnosťou v poslednom mesiaci školského roka (Jún) alebo pri ukončení spolupráce v plnej výške. V prípade, že sa študent bude opakovane odhlasovať z dohodnutých hodín, si Jazyková škola ALLUKA vyhradzuje právo študenta zo školy vyradiť s okamžitou platnosťou. O konkrétnej definícii častého odhlasovania sa študenta rozhodne vedenie Jazykovej školy ALLUKA, a túto skutočnosť oznámi študentovi bezodkladne spoločne s okamžitou výpoveďou. Veľmi neskoré zrušenie hodiny do 24 hodín pred začatím vyučovania bude účtované v štandardnej cene a študentovi nebude poskytnutá možnosť náhradného termínu. Tieto opatrenia sme prijali z dôvodu mnoho skúseností so študentmi, častého a neodôvodneného rušenia hodín, mnohokrát menej ako 24 hodín vopred a neochoty sa na oplátku prispôsobiť nami ponúkaným náhradným termínom. Táto práca je naším príjmom a zrušené hodiny sú stratové nie len pre nás ale aj pre ďaľší rozvoj školy a v neposlednom rade sú stratové aj pre Vás v rámci efektivity výučby, ktorá si žiada intenzitu, pravidelnosť a zodpovednosť. V rámci skupinových kurzov a Vašej neprítomnosti náhradné termíny neponúkame takže súkromné hodiny sú skutočne zárukou toho, že platíte len za skutočne odučené hodiny.

 

 

Naše kurzy môžete uhradiť E-Ticketom EDENRED
Naše kurzy môžete uhradiť kartou BENEFIT PLUS

Voľné termíny pre individuálnu výučbu:  

Lektori:

 • Nikola (individuálne hodiny vedené s riaditeľkou školy)
 • Natália
 • Katarína

Voľné termíny pre individuálnu výučbu:

Lektorka Katka: osobné hodiny 

Štvrtky: 11:00 – 12:00

Piatky: 11:00 – 12:00

Lektorka Katka: online hodiny 

podľa požiadaviek klienta a aktuálnych možností lektorky Katky nájdeme termín pre online výučbu 

!!! OSTATNÍ LEKTORI PLNE OBSADENÍ !!!

 

 

Interaktívna a moderná výučba

Kombinujeme učenie hrou s tradičnými metódami a prvkami montessori výučby. Hodiny vedieme predovšetkým s dôrazom na komunikáciu. Počas hodín dbáme na zapojenie všetkých dôležitých oblastí učenia sa: porozumenie, rozprávanie, slovná zásoba a gramatika. Zapájame študentov v plnej miere, namiesto nudného monológu učiteľa.

Certifikovaní a skúsení lektori

Kvalifikovaní lektori, ktorí Vám okrem vedomostí a vecného a zrozumiteľného vysvetlenia učiva ponúknu aj svoje tipy a triky získané dlhoročnou praxou. Naučia Vás, ako sa učiť správne, ako sa efektívne pripravovať na hodiny a ako si všímať príležitosti vo Vašom okolí, ktoré Vaše jazykové schopnosti ešte viac podporia.

Najlepšia cena jazykových kurzov

Učenie je našou najväčšou záľubou, preto sú naše ceny tak výhodné oproti konkurencii. Učíme s vášňou, precízne a s úsmevom na tvári. Peniaze nie sú to podstatné, čo nás motivuje ráno vstať. Tou skutočnou motiváciou ste vy, naši spokojní študenti. A vďaka spôsobu našej výučby - aj kúpou jedinej a tej správnej učebnice, vhodnej na celé obdobie štúdia, šetríme Vaše peniažky.

Pozitívne recenzie spokojných klientov

Nie je možné spočítať, koľko skvelých recenzií nájdete o našej práci a jej výsledkoch. A to nespočetné množstvo fotiek a videí z našich kurzov, ktoré nájdete na našich sociálnych sieťach...úžasné. Vďační a spokojní klienti nám píšu denne krásne správy. A len zlomok z nich stíhame zdieľať s Vami všetkými. Naše výsledky hovoria jasnou rečou.

Jazyková škola a motivačný program

U nás dostanete vždy niečo naviac. Motivujeme Vás odmenami, ktoré získate za svoju prácu na hodinách, za svoju prípravu a aktivitu počas výučby. My neudeľujeme známky do žiackej knižky. U nás si vyberáte darčeky, ktoré Vás potešia na ceste za Vašim cieľom.

Prozákaznícky prístup je našou prioritou

Nemusíte sa báť položiť otázku ani požiadať o radu. Naši lektori trpezlivo odpovedia na všetky otázky a vyjdú Vám maximálne v ústrety. Na našich hodinách nezažijete stres ani negatívne momenty. Podporujeme jednotlivca aj tím a hodiny vedieme v priateľskej a príjemnej atmosfére. Vedieme Vás, vysvetľujeme, radíme, pomáhame. A nebojte sa, ak ste sa nepripravili na hodinu vopred či si nestihli urobiť domácu úlohu – máme pochopenie.

Zdieľajte nás