Jazyková škola Alluka.
Nájdete nás na Rybničnej ulici č. 40 v Bratislave.

Jazykové kurzy:

 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk
 • Slovenský jazyk

Nemecký jazyk pre deti - 1.ročník

Voľné miesta

Cena kurzu:  50 €

Začiatok kurzu:  

03.10.2023

Koniec kurzu:  

25.06.2024

Pre koho je kurz určený:  

Kurz je vhodný pre študentov základných škôl, ktorí chcú s nemčinou úspešne odštartovať alebo si chcú upevniť svoje doteraz získané základy spôsobom, vďaka ktorému budú nielen napredovať, ale si tento cudzí jazyk aj obľúbia.

Cieľom tohto kurzu je, aby dieťa dosahovalo výborné výsledky v škole, bolo pripravené na vyučovanie, vedelo vedomosti z nemčiny presunúť do života a vždy bolo o krok vpred pred svojimi spolužiakmi v škole. Osnovy našich detských kurzov sú kombináciou učiva z tých najpoužívanejších kníh nemeckého jazyka na základných školách, a to predovšetkým učebníc level 1, ako sú napr.: Paul und Lisa 1, Planetino 1 a Beste Freunde 1.

Nie je podmienkou kurzu, aby sa dieťa jazyk učilo aj v škole.

Bude to drina, ale bude to aj zábava.

Na našich hodinách používame stolové hry a množstvo zábavných aktivít, ktoré podporujú výučbu, zapamätanie si nových slovíčok a upevňujú vetné väzby študentov.

Kombinujeme učenie hrou s tradičnými metódami a prvkami montessori výučby. Hodiny vedieme predovšetkým s dôrazom na komunikáciu. Počas hodiny dbáme na zapojenie všetkých dôležitých oblastí učenia sa: porozumenie čítanému aj počtutému textu, rozprávanie, slovná zásoba a gramatika. Zapájame študentov v plnej miere, namiesto nudného monológu učiteľa:)

Už po prvom polroku spozorujete posun vpred a získate schopnosť preniesť vedomosti z kurzu do praxe v reálnom živote. Knihy nie sú naším pilierom a veľakrát ich na hodine ani nepoužijeme. Výučbu vedieme tak, aby ste jej výsledok vnímali predovšetkým v každodennom živote. Dôležitá je naša vzájomná spolupráca. U študentov, ktorí pracujú nielen na hodinách, ale i doma na 110%, je výsledok zaručený.

Výhody kurzu: 

 • Malé skupinky do 8 žiakov
 • Aplikácia vedomostí do praxe
 • Interaktívna a hravá výučba (dataprojektor, tablet, TV, stolové náučné hry, vlastnévymyslené hry, súťaže a kvízy s lektorom, aktivity s hudbou a mnoho ďalšieho)
 • Množstvo tlačených materiálov v cene
 • Certifikát na konci kurzu
 • Návšteva rodene hovoriaceho lektora*

*ALLUKA si vyhradzuje právo v prípade možnej neprítomnosti native speakra, tento benefit v rámci daného školského roka neposkytnúť. Tento benefit je poskytovaný v rámci kurzu zadarmo a cenu kurzu neovplyvňuje.

Povinná literatúra: 

Bude zverejnená čoskoro

Knihu vieme zabezpečiť priamo my alebo si ju rodičia zabezpečia po vlastnej línií. *

 * Vaše rozhodnutie zaznačte počas vypĺňania prihlášky.

Základné informácie: 

 • Kurz sa koná jedenkrát týždenne a lekcia trvá 60 min
 • Výučba prebieha od 03.10.2023  do 25.06.2024
 • Cena kurzu je 50€ / mesiac
 • Kurz je možné hradiť mesačne (50€)/ polročne (225€)/ ročne (450€) – pri ročnej platbe získate ako bonus jednu súkromnú hodinu s vyučujúcim lektorom zdarma
 • Do kurzu je možné pristúpiť aj počas roka
 • Výučba sa nekoná cez sviatky a počas školských prázdnin
 • Ak na termíny lekcií pripadne sviatok či prázdniny, hodiny sa žiadnym spôsobom nenahrádzajú, ani sa nevracia časť už uhradenej sumy za kurz. Zároveň sa môže stať, že na daný mesiac pripadne viac hodín ako sú štandardné štyri hodiny zarátané v mesačnej platbe. Tieto extra získané hodiny študentom neúčtujeme
 • V prípade, že dieťa kurz vynechá kvôli chorobe, či iným dôvodom, suma za danú hodinu sa spätne nevracia a hodina nebude nahradená
 • Za úspešné absolvovanie kurzu sa považuje zvládnutie koncoročného testu (na minimálne 30%). V prípade, že študent zvládne koncoročný test napísať na 30% a viac, zároveň odovzdal všetky domáce úlohy, ma napísané všetky testy z lekcií, testy zo slovnej zásoby a má absolvovaný ústny prejav, bude pripustený k testovaniu pre získanie certifikátu. Tento úrovňový test absolvuje študent na konci roka. Jeho výsledok sa zapíše priamo do certifikátu. S certifikátom získava študent aj výpis výsledkov za celý školský rok. V prípade, že študent neodovzdal všetky domáce úlohy, nemá napísané všetky testy z lekcií, testy zo slovnej zásoby, nemá absolvovaný ústny prejav a teda nemá napísaný ani koncoročný test, bude mu vystavený doklad o absolvovaní kurzu bez zápisu o výsledkoch a bez certifikátu.

Prihlasovanie & Platba: 

Spolu s prihláškou vyplňte aj úrovňový test. Tento test je potrebné vyhotoviť pre potvrdenie zaradenia do príslušného kurzu!

V prihláške zaznačte spôsob platby.

Platba je možná:

 • na faktúru
 • prevodom
 • v rámci benefitov od Vášho zamestnávateľa: Benefit Plus a Edenred (informáciu označte priamo na prihláške, nájdete v nej aj bližšie informácie k postupom týkajúcich sa platieb v rámci zamestnaneckých benefitov)

Po prijatí Vašej úhrady prebehne zaradenie do kurzu s okamžitou platnosťou.

Naše kurzy môžete uhradiť E-Ticketom EDENRED
Naše kurzy môžete uhradiť kartou BENEFIT PLUS

Interaktívna a moderná výučba

Kombinujeme učenie hrou s tradičnými metódami a prvkami montessori výučby. Hodiny vedieme predovšetkým s dôrazom na komunikáciu. Počas hodín dbáme na zapojenie všetkých dôležitých oblastí učenia sa: porozumenie, rozprávanie, slovná zásoba a gramatika. Zapájame študentov v plnej miere, namiesto nudného monológu učiteľa.

Certifikovaní a skúsení lektori

Kvalifikovaní lektori, ktorí Vám okrem vedomostí a vecného a zrozumiteľného vysvetlenia učiva ponúknu aj svoje tipy a triky získané dlhoročnou praxou. Naučia Vás, ako sa učiť správne, ako sa efektívne pripravovať na hodiny a ako si všímať príležitosti vo Vašom okolí, ktoré Vaše jazykové schopnosti ešte viac podporia.

Najlepšia cena jazykových kurzov

Učenie je našou najväčšou záľubou, preto sú naše ceny tak výhodné oproti konkurencii. Učíme s vášňou, precízne a s úsmevom na tvári. Peniaze nie sú to podstatné, čo nás motivuje ráno vstať. Tou skutočnou motiváciou ste vy, naši spokojní študenti. A vďaka spôsobu našej výučby - aj kúpou jedinej a tej správnej učebnice, vhodnej na celé obdobie štúdia, šetríme Vaše peniažky.

Pozitívne recenzie spokojných klientov

Nie je možné spočítať, koľko skvelých recenzií nájdete o našej práci a jej výsledkoch. A to nespočetné množstvo fotiek a videí z našich kurzov, ktoré nájdete na našich sociálnych sieťach...úžasné. Vďační a spokojní klienti nám píšu denne krásne správy. A len zlomok z nich stíhame zdieľať s Vami všetkými. Naše výsledky hovoria jasnou rečou.

Jazyková škola a motivačný program

U nás dostanete vždy niečo naviac. Motivujeme Vás odmenami, ktoré získate za svoju prácu na hodinách, za svoju prípravu a aktivitu počas výučby. My neudeľujeme známky do žiackej knižky. U nás si vyberáte darčeky, ktoré Vás potešia na ceste za Vašim cieľom.

Prozákaznícky prístup je našou prioritou

Nemusíte sa báť položiť otázku ani požiadať o radu. Naši lektori trpezlivo odpovedia na všetky otázky a vyjdú Vám maximálne v ústrety. Na našich hodinách nezažijete stres ani negatívne momenty. Podporujeme jednotlivca aj tím a hodiny vedieme v priateľskej a príjemnej atmosfére. Vedieme Vás, vysvetľujeme, radíme, pomáhame. A nebojte sa, ak ste sa nepripravili na hodinu vopred či si nestihli urobiť domácu úlohu – máme pochopenie.

Zdieľajte nás