Jazyková škola Alluka.
Nájdete nás na Rybničnej ulici č. 40 v Bratislave.

Jazykové kurzy:

 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk
 • Slovenský jazyk

Jazykový kurz - veční pokročilí - 1. ročník

Voľné miesta

Cena kurzu:  90 €

Začiatok kurzu:  

06.09.2024

Koniec kurzu:  

27.06.2025

Pre koho je kurz určený:  

Kurz je vhodný pre dospelých, ktorí s angličtinou už majú skúsenosti avšak pociťujú stagnáciu a radi by sa v jazyku pohli ďalej. Zároveň dosahujú level B1 – B2.

Nie ste si istý Vašou úrovňou jazyka ? To nevadí, prihláste sa na jeden z našich kurzov, ktorého popis podľa Vás najviac zodpovedá Vašej úrovni. Vyplňte úrovňový test a v prípade, že výsledok úrovňového testu nezodpovedá zaradeniu do zvoleného kurzu, automaticky Vás zaradíme do kurzu pre Vás najvhodnejšej úrovne.

Bude to drina, ale bude to aj zábava 🙂

Na našich hodinách používame množstvo zábavných aktivít, ktoré podporujú výučbu, zapamätanie si nových slovíčok a upevňujú vetné väzby študentov.

Kombinujeme učenie hrou s tradičnými metódami a prvkami montessori výučby. Hodiny vedieme predovšetkým s dôrazom na komunikáciu. Počas hodiny dbáme na zapojenie všetkých dôležitých oblastí učenia sa: porozumenie, rozprávanie, slovná zásoba a gramatika. Zapájame študentov v plnej miere, namiesto nudného monológu učiteľa:)

Už po prvom polroku spozorujete posun vpred a získate schopnosť preniesť vedomosti z kurzu do praxe v reálnom živote. Knihy nie sú naším pilierom a veľakrát ich na hodine ani nepoužijeme. Výučbu vedieme tak, aby ste jej výsledok vnímali predovšetkým v každodennom živote. Dôležitá je naša vzájomná spolupráca. U študentov, ktorí pracujú nielen na hodinách, ale i doma na 110%, je výsledok zaručený.

Tento kurz odporúčame kombinovať s kurzami 

 1. Veční pokročilí – konverzácie 
 2. Dovolenková angličtina na cestovanie – dospelí 

Ste zvedaví ako to vyzerá na našich hodinách ?

Fotky a videá s najmenšími študentmi nájdete na našich sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Výhody kurzu: 

 • Malé skupinky do 8 žiakov
 • Aplikácia vedomostí do praxe
 • Moderná výučba (dataprojektor, tablet, TV, klimatizácia, wi-fi, …)
 • Šetrný k vašej peňaženke: jedna učebnica na celú dobu štúdia
 • Množstvo tlačených materiálov v cene
 • Certifikát na konci kurzu
 • Návšteva rodene hovoriaceho lektora *
 • Kurz vedený skúsenou lektorkou Katkou s dokonalým britským prízvukom a 25 ročnými skúsenosťami zo života v Londýne, obohatenou o slangovú angličtinu
 • 100% spokojnosť našich študentov – presvedčte sa sami a pozrite si naše Google recenzie

 

*  ALLUKA si vyhradzuje právo v prípade možnej neprítomnosti native speakra, tento benefit v rámci daného školského roka neposkytnúť. Tento benefit je poskytovaný v rámci kurzu zadarmo a cenu kurzu neovplyvňuje.

Povinná literatúra: 

 • Grammar in use Intermediate (fifth edition)
 • Vocabulary in use Pre-Intermediate & Intermediate (fourth edition)

Učebnice sú využívané pre všetky nadväzujúce kurzy, takže sa jedná o jednorazovú a dlhodobú investíciu do Vášho vzdelania.

Knihu Vám vieme zabezpečiť priamo my alebo si ju študent zabezpečí po vlastnej línií. **

 **Vaše rozhodnutie zaznačte počas vypĺňania prihlášky.

Základné informácie: 

 • Kurz sa koná jedenkrát týždenne a lekcia trvá 90 min
 • Výučba prebieha od septembra do konca júna
 • Cena kurzu je 90€ / mesiac
 • Kurz je možné hradiť mesačne (90€)/ polročne (450€)/ ročne (900€) – pri ročnej platbe získate ako bonus jednu súkromnú hodinu s vyučujúcim lektorom zdarma
 • Do kurzu je možné pristúpiť aj počas roka
 • Výučba sa nekoná cez sviatky a počas školských prázdnin
 • Ak na termíny lekcií pripadne sviatok či prázdniny, hodiny sa žiadnym spôsobom nenahrádzajú, ani sa nevracia časť už uhradenej sumy za kurz. Zároveň sa môže stať, že na daný mesiac pripadne viac hodín ako sú štandardné štyri hodiny zarátané v mesačnej platbe. Tieto extra získané hodiny študentom neúčtujeme.
 • V prípade, že kurz vynecháte kvôli chorobe, či iným dôvodom, suma za danú hodinu sa spätne nevracia a hodina nebude nahradená

Prihlasovanie & Platba: 

Spolu s prihláškou vyplňte aj úrovňový test. Tento test je potrebné vyhotoviť pre potvrdenie zaradenia do príslušného kurzu!

V prihláške zaznačte spôsob platby.

Platba je možná:

 • na faktúru
 • v rámci benefitov od Vášho zamestnávateľa: Benefit Plus a Edenred (informáciu označte priamo na prihláške, nájdete v nej aj bližšie informácie k postupom týkajúcich sa platieb v rámci zamestnaneckých benefitov)

Po prijatí Vašej úhrady prebehne zaradenie do kurzu s okamžitou platnosťou.

Naše kurzy môžete uhradiť E-Ticketom EDENRED
Naše kurzy môžete uhradiť kartou BENEFIT PLUS
Zdieľajte nás