Jazyková škola Alluka.
Nájdete nás na Rybničnej ulici č. 40 v Bratislave.

Jazykové kurzy:

 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk
 • Slovenský jazyk

Jazykový kurz - večný začiatočník - 3. ročník

Voľné miesta

Cena kurzu:  90 €

Začiatok kurzu:  

17.09.2024

Koniec kurzu:  

24.06.2025

Pre koho je kurz určený:  

Kurz je vhodný pre dospelých študentov, ktorí absolvovali kurz Večný začiatočník v našej Jazykovej škole alebo majú zvládnuté nasledovné celky:

Gramatika

 • Sloveso „to be“
 • Sloveso „have“ & „have got“
 • Sloveso „can“
 • Určovanie času: pól, trištvrte, celá a min.
 • Prítomný čas (jednoduchý aj priebehový)
 • Stupňovanie prídavných mien
 • Rozdiel medzi „this, that, these, those“
 • Predložky času: at, on, in
 • Predložky miesta
 • Slovné spojenie: there is/are
 • Rozkazovací spôsob
 • Zámená: osobné, ukazovacie, privlastňovacie …

Slovná zásoba:

 • Slovná zásoba: farby
 • Slovná zásoba: čísla do nekonečna
 • Slovná zásoba: pozdravy
 • Slovná zásoba: časti tela
 • Slovná zásoba: dni, mesiace, ročné obdobia
 • Slovná zásoba: základné spojky „but, and, because…“
 • Slovná zásoba: rodina
 • Slovná zásoba: počasie
 • Slovná zásoba: vianoce, halloween
 • Slovná zásoba: navigácia turistov v meste „na križovatke odbočte vpravo, na kruhovom objazde chodte druhým výjazdom … a pod.“
 • Slovná zásoba: doplnková slovná zásoba z cvičení a domácich úloh na úrovní A1/A2

Nie ste si istý Vašou úrovňou jazyka ? To nevadí, prihláste sa na jeden z našich kurzov, ktorého popis podľa Vás najviac zodpovedá Vašej úrovni. Vyplňte úrovňový test a v prípade, že výsledok úrovňového testu nezodpovedá zaradeniu do zvoleného kurzu, automaticky Vás zaradíme do kurzu pre Vás najvhodnejšej úrovne.

Bude to drina, ale bude to aj zábava 🙂

Na našich hodinách používame stolové hry a množstvo zábavných aktivít, ktoré podporujú výučbu, zapamätanie si nových slovíčok a upevňujú vetné väzby študentov.

Kombinujeme učenie hrou s tradičnými metódami a prvkami montessori výučby. Hodiny vedieme predovšetkým s dôrazom na komunikáciu. Počas hodiny dbáme na zapojenie všetkých dôležitých oblastí učenia sa: porozumenie, rozprávanie, slovná zásoba a gramatika. Zapájame študentov v plnej miere, namiesto nudného monológu učiteľa 🙂

Už po prvom polroku spozorujete posun vpred a získate schopnosť preniesť vedomosti z kurzu do praxe v reálnom živote. Knihy nie sú naším pilierom a veľakrát ich na hodine ani nepoužijeme. Výučbu vedieme tak, aby ste jej výsledok vnímali predovšetkým v každodennom živote. Dôležitá je naša vzájomná spolupráca. U študentov, ktorí pracujú nielen na hodinách, ale i doma na 110%, je výsledok zaručený.

Tento kurz odporúčame kombinovať s kurzami 

 1. Večný začiatočník – konverzácie 
 2. Dovolenková angličtina na cestovanie – dospelí 

Ste zvedaví ako to vyzerá na našich hodinách ?

Fotky a videá s najmenšími študentmi nájdete na našich sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Výhody kurzu: 

 • Malé skupinky do 8 žiakov
 • Aplikácia vedomostí do praxe
 • Moderná výučba (dataprojektor, tablet, TV, klimatizácia, wi-fi…)
 • Šetrný k vašej peňaženke: jedna kniha pre všetky ročníky (lektor vyberá len to, čo z knihy pre daný kurz potrebujete)
 • Množstvo tlačených materiálov v cene
 • Certifikát na konci kurzu
 • Návšteva rodene hovoriaceho lektora *
 • Mentálna podpora na hodinách v podobe našich štvornohých miláčikov, francúzskeho buldočka – Zarky & Lili
 • Kurz vedený riaditeľkou, majiteľkou a zakladateľkou školy
 • 100% spokojnosť študentov – presvedčte sa sami a pozrite si naše Google recenzie

 

*  ALLUKA si vyhradzuje právo v prípade možnej neprítomnosti native speakra, tento benefit v rámci daného školského roka neposkytnúť. Tento benefit je poskytovaný v rámci kurzu zadarmo a cenu kurzu neovplyvňuje.

Povinná literatúra: 

 • Grammar in use Elementary (fourth edition)
 • Vocabulary in use Elementary (third edition)

Učebnice sú využívané pre všetky nadväzujúce kurzy, takže sa jedná o jednorazovú a dlhodobú investíciu do Vášho vzdelania.

Knihu Vám vieme zabezpečiť priamo my alebo si ju študent zabezpečí po vlastnej línií. **

 **Vaše rozhodnutie zaznačte počas vypĺňania prihlášky.

Základné informácie: 

 • Kurz sa koná jedenkrát týždenne a lekcia trvá 90 min
 • Výučba prebieha od polovice septembra do konca júna
 • Cena kurzu je 90€ / mesiac ( september 45€/mesiac)
 • Kurz je možné hradiť mesačne (90€)/ polročne (427,50€)/ ročne (855€) – pri ročnej platbe získate ako bonus jednu súkromnú hodinu s vyučujúcim lektorom zdarma
 • Do kurzu je možné pristúpiť aj počas roka
 • Výučba sa nekoná cez sviatky a počas školských prázdnin
 • Ak na termíny lekcií pripadne sviatok či prázdniny, hodiny sa žiadnym spôsobom nenahrádzajú, ani sa nevracia časť už uhradenej sumy za kurz. Zároveň sa môže stať, že na daný mesiac pripadne viac hodín ako sú štandardné štyri hodiny zarátané v mesačnej platbe. Tieto extra získané hodiny študentom neúčtujeme.
 • V prípade, že kurz vynecháte kvôli chorobe, či iným dôvodom, suma za danú hodinu sa spätne nevracia a hodina nebude nahradená

Prihlasovanie & Platba: 

Spolu s prihláškou vyplňte aj úrovňový test. Tento test je potrebné vyhotoviť pre potvrdenie zaradenia do príslušného kurzu!

V prihláške zaznačte spôsob platby.

Platba je možná:

 • na faktúru
 • v rámci benefitov od Vášho zamestnávateľa: Benefit Plus a Edenred (informáciu označte priamo na prihláške, nájdete v nej aj bližšie informácie k postupom týkajúcich sa platieb v rámci zamestnaneckých benefitov)

Po prijatí Vašej úhrady prebehne zaradenie do kurzu s okamžitou platnosťou.

Naše kurzy môžete uhradiť E-Ticketom EDENRED
Naše kurzy môžete uhradiť kartou BENEFIT PLUS
Zdieľajte nás