Jazyková škola Alluka.
Nájdete nás na Rybničnej ulici č. 40 v Bratislave.

Jazykové kurzy:

 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk
 • Slovenský jazyk

Postup pre darovanie 2%

Vyplnené tlačivá nájdete aj v priestoroch školy,
v kastlíkoch pod cudzojazyčnými časopismi

Postup pre zamestancov

1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť na stiahnutie nájdete nižšie.
Pozor – V žiadosti treba zaškrnúť toto políčko – (vyznačí sa x)

Tlačivo na darovanie 2%

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.  

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

Ako vypočítať 2% ?

K výslednej sume, ktorú nám venujete dospejete tak, že do riadka 12 Vyhlásenia napíšete sumu, ktorú ste odviedli na dani (nájdete ju v riadku 24 v Potvrdení, ktoré vám vystaví zamestnávateľ). Následne do riadka 13 Vyhlásenia doplníte 2 percentá zo sumy v riadku 12. 

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU

4. Vypíšte Vyhlásenie. Vyhlásenie na stiahnutie nájdete nižšie. Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať. Naše údaje uvádzame tu:

 • IČO: 53383419
 • Právna forma: občianske združenie
 • Názov: ALLUKA
 • Ulica: Bajkalská 
 • Číslo: 41
 • PSČ: 821 05
 • Obec: Bratislava
 • Pozn. Do kolónky ROK sa píše 2023

Doplňujúce info

 • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech ALLUKA. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.
 • Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá na zlepšenie a podporu nášho fungovania a to v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov.

Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska

 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Postup pre fyzické osoby

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2024

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa. 

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze poslať do ALLUKA:

 • IČO: 53383419
 • Právna forma: občianske združenie
 • Názov: ALLUKA
 • Ulica: Bajkalská
 • Číslo: 41
 • PSČ: 821 05
 • Obec: Bratislava

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na Váš daňový úrad buď elektronicky cez portál Finančnej správy, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, tak podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU), v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

Potrebné dokumenty na stiahnutie nájdete tu:

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A

Daňové priznanie fyzických osôb TYP B

 • ​Fyzické osoby TYP B musia vypísať oddiel XII. vo formulári.
 • Fyzické osoby TYP A musia vypísať oddiel VIII. vo formulári.

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Doplňujúce info:

 • Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá na zlepšenie a podporu nášho fungovania a to v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov.
 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2024 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré je potrebné povinne priložiť k daňovému priznaniu. 
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

 • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava.
 • Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu.

Postup pre právnicke osoby

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2024

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €. 

2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa. 

Potrebné dokumenty na stiahnutie nájdete tu:

Prosíme zaškrtnúť „súhlas so zaslaním údajov.“ 

3. Pozor:
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

4. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

 • IČO: 53383419
 • Právna forma: občianske združenie
 • Názov: ALLUKA
 • Ulica: Bajkalská
 • Číslo: 41
 • PSČ: 821 05
 • Obec: Bratislava

5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

6. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Doplňujúce info:

 • Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá na zlepšenie a podporu nášho fungovania a to v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov. 
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu. 
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1% (2%) z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole. 
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. 
 • Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.
Zdieľajte nás