Jazyková škola Alluka.
Nájdete nás na Rybničnej ulici č. 40 v Bratislave.

Jazykové kurzy:

 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk
 • Slovenský jazyk

Súkromné hodinyJazyková škola ALLUKA

Prihlasovať sa na súkromné hodiny môžete počas celého roka

Súkromné hodiny

pre deti (od 3 rokov) a dospelých
 • Ponúkané jazyky
 • Ponúkané predmety

Balíček - Basic

Balíček - Medium

Balíček - Double

Balíček - Profi

V prípade, že si želáte súkromnú hodinu aj spoločne so svojím súrodencom, kamarátom, kolegom a pod. je každá ďaľšia osoba na súkromnej hodine spoplatnená sumou +5€ / osoba / 60 min.

Cenu súkromných hodín na jeden mesiac si následne študenti zvyknú deliť na polovicu.

 

Súkromné hodiny s rodene hovoriacim lektorom z USA

pre deti od 8 rokov, dospelých a seniorov

 • Ponúkané jazyky

Balíček - Basic

Balíček - Medium

Balíček - Double

Balíček - Profi

V prípade, že si želáte súkromnú hodinu aj spoločne so svojím súrodencom, kamarátom, kolegom a pod. je každá ďaľšia osoba na súkromnej hodine spoplatnená sumou +5€ / osoba / 60 min.

Cenu súkromných hodín na jeden mesiac si následne študenti zvyknú deliť na polovicu.

 

Voľné termíny

Anglický jazyk / Lektorka Katka

Štvrtky: 11:00 – 12:00

Piatky: 11:00 – 12:00

Slovenský jazyk pre Rusov a Ukrajincov alebo Ruský jazyk alebo Matematika alebo Fyzika / Lektorka Terezka 

Utorky: 16:30 – 17:30 

Utorky: 17:30 – 18:30 

Utorky: 18:30 – 19:30 

Štvrtky: 16:00 – 17:00 

Štvrtky: 17:00 – 18:00 

Štvrtky: 18:00 – 19:00 

Piatky: 16:00 – 17:00 

Piatky: 17:00 – 18:00 

Piatky: 18:00 – 19:00 

Soboty: 9:00 – 10:00 

Soboty: 10:00 – 11:00 

Soboty: 11:00 – 12:00

Soboty: 12:00 – 13:00

Soboty: 13:00 – 14:00  

Počas mesiacov jún, júl, august je kapacita voľných termínov vyššia, preto v prípade, že Vám žiaden z týchto termínov nevyhovuje, prosíme aby ste sa obrátili na nás e-mailom a nájdeme termín, ktorý Vám najviac vyhovuje

Ako fungujú súkromné hodiny ?

Súkromné hodiny sú určené pre študentov, ktorí uprednostňujú individuálnu výučbu. Ak sa chcete posúvať vpred na základe Vášho vlastného tempa a mať prispôsobenú výučbu Vašim zvoleným požiadavkám, toto je tá správna cesta pre Vás.

Súkromné hodiny poskytujeme deťom aj dospelým. Koncept hodín nastavíme spoločne s Vami. Ponúkame naozaj široký výber možného zamerania:

 1. Klasická výučba: z každého rožku trošku. Trénovanie všetkých oblastí jazyka rovnomerne. 
 2. Doučovanie študentov ZŠ / SŠ: príprava na vyučovanie v škole, prechádzanie si učiva zo školy, upevňovanie vedomostí získaných v škole, objasňovanie problematických častí
 3. Konverzácie v anglickom jazyku (so slovenským lektorom alebo native speakerom): od začiatočníkov až po pokročilých, deti aj dospelí,
 4. Špecializované kurzy (na jednu konkrétnu oblasť: gramatika/ slovná zásoba/ počúvanie/ čítanie)
 5. Príprava na maturitnú skúšku z anglického jazyka (B1 & B2)
 6. Príprava na základnú štátnicu z anglického jazyka (B2)
 7. Individuálna výučba hendikepovaných detí
 • Naše individuálne hodiny prebiehajú počas celého roka, nejedná sa teda o príležitostné či jednorazové súkromné hodiny.

Bude to drina, ale bude to aj zábava.

Na našich hodinách používame množstvo zábavných aktivít, ktoré podporujú výučbu, zapamätanie si nových slovíčok a upevňujú vetné väzby študentov.

Kombinujeme učenie hrou s tradičnými metódami a prvkami montessori výučby. Hodiny vedieme predovšetkým s dôrazom na komunikáciu. Počas hodiny dbáme na zapojenie všetkých dôležitých oblastí učenia sa: porozumenie čítanému aj počutému textu, rozprávanie, slovná zásoba a gramatika. Zapájame študentov v plnej miere, namiesto nudného monológu učiteľa:)

Už po prvom polroku spozorujete posun vpred a získate schopnosť preniesť vedomosti z kurzu do praxe v reálnom živote. Knihy nie sú naším pilierom a veľakrát ich na hodine ani nepoužijeme. Výučbu vedieme tak, aby ste jej výsledok vnímali predovšetkým v každodennom živote. Dôležitá je naša vzájomná spolupráca. U študentov, ktorí pracujú nielen na hodinách, ale i doma na 110%, je výsledok zaručený.

Fotky a videá s najmenšími študentmi nájdete na našich sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Výhody súkromných hodín

 • Individuálny prístup
 • Osnovy hodín navrhnuté v spolupráci s Vami a na základe Vašich požiadaviek
 • Interaktívna a moderná výučba: dataprojektor, TV, novo zariadené priestory, stolové náučné hry, vlastné vymyslené hry, súťaže a kvízy s lektorom, zaujímavé novinky zo sveta, aktivity s hudbou a mnoho ďalšieho
 • Možnosť zapojiť sa do motivačného programu
 • Množstvo tlačených materiálov v cene
 • Možnosť vybrať si termín, ktorý Vám vyhovuje 
 • Intenzita výučby podľa Vašich predstáv
 • Mentálna podpora na hodinách v podobe nášho štvornohého miláčika, francúzskeho buldočka – Zarky (platí len pre individuálne hodiny vedené riaditeľkou školy)

PRAVIDLÁ SÚKROMNÝCH HODÍN - Jazyková škola ALLUKA

AKTUALIZOVANÉ PRAVIDLÁ 2024 / 2025

 1. Do kedy musím uhradiť balíček ?

Balíček si treba zakúpiť vždy vopred na daný mesiac najneskôr do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca (napr. najneskôr do 20.4.2025 na mesiac Máj 2025)

 1. Čo ak potrebujem zrušiť hodinu ?

V priebehu školského roka máte nárok na 3 zrušené hodiny, ktoré Vám budú nahradené v rámci náhradných hodín. Ostatné zrušené hodiny nebudú postúpené k náhrade a príde k ich plnej úhrade a to bez ohľadu na zrušenie viac či menej ako 24 hodín. Hodiny môže nahrádzať aj iný lektor ako je Váš. Pokiaľ nevyužijete ponúkané termíny počas školského roka, možnosť ich využitia Vám zanikne posledným dňom mesiaca jún.

     3.  Čo robiť ak musím úplne prerušiť či zrušiť súkromné hodiny ?

V prípade úplného zrušenia súkromných hodín je potrebné túto skutočnosť nahlásiť mesiac vopred. To znamená najneskôr 30 dní pred poslednou hodinou. V opačnom prípade, bude ďalších 30 dní plynúť fakturácia bez ohľadu na vašu prítomnosť / neprítomnosť na hodine.

 1. Ako prebiehajú súkromné hodiny cez sviatky a prázdniny ?

Výučba súkromných hodín neprebieha počas štátnych sviatkov a školských prázdnin. Táto skutočnosťou však nie je dôvodom k vráteniu už uhradenej sumy.

NEUKRACUJEME VÁS O HODINY: V jednom mesiaci vyjde študentovi napr. aj 5 hodín, v inom mesiaci kvôli prázdninám 3 hodiny, potom zase 4 hodiny a pod. Cena balíčku je však vždy fixná bezohľadu na počet hodín a počítaná na priemer t.j. 4 hodiny/mesiac a ekvivalentne v prípade zvýšenej intenzity výučby.

 1. Čo sa stane keď prídem na hodinu chorý ?

V takom prípade Vás má lektor právo z hodiny poslať domov a to bez nároku na vrátenie peňazí.

 1. Čo ak nestihnem prísť na hodiny na čas ?

Lektor Vás bude čakať po dobu 15 min. Po 15 min má lektor právo triedu opustiť a vrátiť sa až na ďalšiu hodinu alebo odísť domov. Vaše meškanie tiež nie je dôvodom aby lektor hodinu predlžoval o daný čas meškania. Ak však meškanie nahlásite vopred, lektor Vás samozrejme počká, lekciu vaše meškanie nepredlžuje.

 1. Čo ak nezaplatím na čas ?

Ak neuhradíte balíček na čas a neoznámite nám túto skutočnosť vopred, bude Vás vedenie školy informovať tzv. upomienkou. Pri nereagovaní na upomienku Vás po 3 dňoch od doručenia upomienky zo školy automaticky vylúči. Možnosť prihlásiť sa k nám opäť Vám týmto úplne zanikne.

 1. Čo ak hodinu zruší lektor ?

Ak hodinu zruší váš lektor, zabezpečí za seba zástup alebo vám ponúkne náhradný termín. Ak sa nepodarí dohodnúť sa ani na jednej z týchto dvoch možností, bude Vám suma za danú hodinu, vrátená do 30 dní od potvrdenia lektora o tejto možnosti.

PRIHLÁSENÍM SA NA SÚKROMNÉ HODINY AUTOMATICKY SÚHLASÍTE S PRAVIDLAMI SÚKROMNÝCH HODÍN JAZYKOVEJ ŠKOLY ALLUKA A ZAVÄZUJETE SA K ICH SVEDOMITÉMU PLNENIU ! 

Zdieľajte nás