Jazyková škola Alluka.
Nájdete nás na Rybničnej ulici č. 40 v Bratislave.

Jazykové kurzy:

  • Anglický jazyk
  • Nemecký jazyk
  • Slovenský jazyk

Ako sa to vlastne celé začalo ?

Písal sa rok 2019, keď sa zrodila Jazyková škola ALLUKA...

Január, 2019

ZAČIATKY

Zakladateľka Nicoll ponúkla hodiny nemeckého jazyka na vzdelávacom portáli, kde sa jej nahlásil prvý žiak ALEX, druhý žiak LUKY a tretia žiačka KARIN. Tieto tri deti začali písať príbeh ALLUKY. Práve títo traja študenti boli následnou inšpiráciou pri hľadaní toho správneho názvu pre jazykovú školu. Ide teda o spojenie začiatočných dvoch písmen ALLUKA = ALex + LUky + KArin.
Január, 2019
December, 2020

ZALOŽENIE

Rodičia detí, ktorí chodili na hodiny nemeckého jazyka k Nicoll si začali pýtať aj hodiny anglického jazyka. Od začiatku išlo o veľmi prirodzený rast a dopyt.Dopyt sa rapídne zvyšoval a z nevinného hobby sa stala obrovská vášeň, ktorá sa v roku 2020 stala oficiálnou, založením OZ ALLUKA ako Jazykovej školy ALLUKA.
December, 2020
Január, 2021

PRVÉ PRIESTORY

Začiatkom roka 2021 si ALLUKA prenajalo svoj prvý priestor na Rybničnej 40 v Bratislave, kancelária 530b (dovtedy Nicoll vyučovala u seba doma), prijalo k sebe rovnako vášnivých lektorov a rozšírilo svoje ponúkané služby. Priestory pomohla zariadiť firma COTTONWORKS, pre ktorú Nicoll v tom čase ešte pracovala na pozícií manažéra, ktorá poskytla ALLUKE kompletný nábytok.
Január, 2021
September, 2021

SPOLUPRÁCA - EDUPOINT

Koncom roka 2021 jazyková škola EDUPOINT kontaktovala ALLUKA za účelom nadviazania spolupráce resp. vypožičiavania si lektorov. Túto spoluprácu sme po čase ukončili z našej strany.
September, 2021
December, 2021

SPOLUPRÁCA - VOCA.CLICK

Na prelome rokov 2021 a 2022 oslovil ALLUKU start-up VOCA-CLICK, ktorý ALLUKE priniesol modernú aplikáciu pre zjednodušenie či už výučby alebo učenia sa cudzieho jazyka.
December, 2021
Január, 2022

SPOLUPRÁCA - TONERPARTNER

​V roku 2022 ALLUKA nadviazala spoluprácu s TONERPARTNER, vďaka ktorej nakupuje tonery lacnejšie.
Január, 2022
Marec, 2022

SPOLUPRÁCA - 1SJS

Rok 2022 bol úspešný aj v rámci spolupráce, ktorú ALLUKA uzavrela so štátnou jazykovou školou 1SJS na Palisádoch, ktorej cieľom uzavretia bolo poskytnutie nášho amerického rodene hovoriaceho lektora tejto škole. Túto spoluprácu sme po čase ukončili z našej strany.
Marec, 2022
August, 2022

ROZŠIROVANIE PRIESTOROV

V septembri roku 2022 są ALLUKA opäť rozrástla a z jednej malej učebne sa presunula do 3 väčších priestorov, ktoré moderne zariadila a vybavila interaktívnou technikou.
August, 2022
September, 2022

NOVÁ DIVÍZIA - SKUPINOVÉ KURZY

V školskom roku 2022/2023 sa ALLUKE podarilo naplniť prvé skupinové kurzy a rozbehnúť tak novú sekciu. Dovtedy sa ALLUKA koncentrovala predovšetkým na súkromné hodiny. Skupinové kurzy sa podarilo rozbehnúť za pomoci študentov ALLUKY, obrovskej podpory, zdieľania a odporúčania.
September, 2022
Január, 2023

SPOLUPRÁCA - Mimi&Monty

V Januári roku 2023 ALLUKU oslovila bilingválna škôlka Mimi&Monty. Cieľom bolo poskytnúť rodene hovoriaceho amerického lektora z tímu ALLUKY do služieb Mimi&Monty. Táto spolupráca bola po čase ukončená z našej strany.
Január, 2023
Február, 2023

SPOLUPRÁCA - Jazykovedko

Jazyková škola Jazykovedko zameraná na online výučbu oslovila ALLUKU so zámerom podpory a spolupráce v zdieľaní si lektorov.
Február, 2023
Marec, 2023

ROZŠÍRENIE PLATOBNÝCH MOŽNOSTÍ

V marci v roku 2023 ALLUKA podpísala spoluprácu so spoločnosťami BENEFIT PLUS a EDENRED aby svojim študentom opäť o niečo viac pomohla a poskytla možnosť uhrádzať poskytované služby ALLUKY v rámci zamestnaneckých benefitov.
Marec, 2023
Apríl, 2023

NOVÁ DIVÍZIA - TÁBORY

Na jar roku 2023 sa ALLUKE podarilo úspešne odštartovať novú službu - denné letné tábory. Prvé tri turnusy boli vypredané do dvoch týždňov.
Apríl, 2023

Naša cesta sa však nekončí. Pridajte sa k nám a kráčajte s nami ďalej !

Alex

AL exander

Lukáš

LU káš

Karin

KA rin

Zdieľajte nás