Jazyková škola Alluka.
Nájdete nás na Rybničnej ulici č. 40 v Bratislave.

Jazykové kurzy:

  • Anglický jazyk
  • Nemecký jazyk
  • Slovenský jazyk

Ako sa to vlastne celé začalo ?

Písal sa rok 2019, keď sa zrodila Jazyková škola ALLUKA...

Naša cesta sa však nekončí. Pridajte sa k nám a kráčajte s nami ďalej !

Január, 2019

ZAČIATKY

Zakladateľka Nicoll ponúkla hodiny nemeckého jazyka na vzdelávacom portáli, kde sa jej nahlásil prvý žiak ALEX, druhý žiak LUKY a tretia žiačka KARIN. Tieto tri deti začali písať príbeh ALLUKY. Práve títo traja študenti boli následnou inšpiráciou pri hľadaní toho správneho názvu pre jazykovú školu. Ide teda o spojenie začiatočných dvoch písmen ALLUKA = ALex + LUky + KArin.
Január, 2019
December, 2020

ZALOŽENIE

Rodičia detí, ktorí chodili na hodiny nemeckého jazyka k Nicoll si začali pýtať aj hodiny anglického jazyka. Od začiatku išlo o veľmi prirodzený rast a dopyt.Dopyt sa rapídne zvyšoval a z nevinného hobby sa stala obrovská vášeň, ktorá sa v roku 2020 stala oficiálnou, založením OZ ALLUKA ako Jazykovej školy ALLUKA.
December, 2020
Január, 2021

PRVÉ PRIESTORY

Začiatkom roka 2021 si ALLUKA prenajalo svoj prvý priestor na Rybničnej 40 v Bratislave, kancelária 530b (dovtedy Nicoll vyučovala u seba doma), prijalo k sebe rovnako vášnivých lektorov a rozšírilo svoje ponúkané služby. Priestory pomohla zariadiť firma COTTONWORKS, pre ktorú Nicoll v tom čase ešte pracovala na pozícií manažéra, ktorá poskytla ALLUKE kompletný nábytok.
Január, 2021
Marec, 2022

SPOLUPRÁCA - 1SJS

Rok 2022 bol úspešný aj v rámci spolupráce, ktorú ALLUKA uzavrela so štátnou jazykovou školou 1SJS na Palisádoch, ktorej cieľom uzavretia bolo poskytnutie nášho amerického rodene hovoriaceho lektora tejto škole. Túto spoluprácu sme po čase ukončili z našej strany. Dodnes však uchovávame nadštandartné vzťahy s profesormi tejto školy, na ktorej prebiehajú aj štátne jazykové skúšky, na ktoré svojich študentov pripravujeme.
Marec, 2022
August, 2022

ROZŠIROVANIE PRIESTOROV

V septembri roku 2022 sa ALLUKA opäť rozrástla a z jednej malej učebne sa presunula do 3 väčších priestorov, ktoré moderne zariadila a vybavila interaktívnou technikou.
August, 2022
September, 2022

NOVÁ DIVÍZIA - SKUPINOVÉ KURZY

V školskom roku 2022/2023 sa ALLUKE podarilo naplniť prvé skupinové kurzy a rozbehnúť tak novú sekciu. Dovtedy sa ALLUKA koncentrovala predovšetkým na súkromné hodiny. Skupinové kurzy sa podarilo rozbehnúť za pomoci študentov ALLUKY, obrovskej podpory, zdieľania a odporúčania.
September, 2022
Január, 2023

SPOLUPRÁCA - Mimi&Monty

V Januári roku 2023 ALLUKU oslovila bilingválna škôlka Mimi&Monty. Cieľom bolo poskytnúť rodene hovoriaceho amerického lektora z tímu ALLUKY do služieb Mimi&Monty. Táto spolupráca bola po čase ukončená z našej strany.
Január, 2023
Marec, 2023

ROZŠÍRENIE PLATOBNÝCH MOŽNOSTÍ

V marci v roku 2023 ALLUKA podpísala spoluprácu so spoločnosťami BENEFIT PLUS a EDENRED aby svojim študentom opäť o niečo viac pomohla a poskytla možnosť uhrádzať poskytované služby ALLUKY v rámci zamestnaneckých benefitov.
Marec, 2023
Apríl, 2023

NOVÁ DIVÍZIA - TÁBORY

Na jar roku 2023 sa ALLUKE podarilo úspešne odštartovať novú službu - denné letné tábory. Prvé tri turnusy boli vypredané do dvoch týždňov.
Apríl, 2023
Alex

AL exander

Lukáš

LU káš

Karin

KA rin

Zdieľajte nás