Jazyková škola Alluka.
Nájdete nás na Rybničnej ulici č. 40 v Bratislave.

Jazykové kurzy:

 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk
 • Slovenský jazyk

Prípravný kurz na štátne jazykové skúšky

Voľné miesta

Cena kurzu:  120 €

Začiatok kurzu:  

18.09.2024

Koniec kurzu:  

25.06.2025

Pre koho je kurz určený:  

Kurz je vhodný pre deti od 15 rokov a dospelých, ktorí by radi zložili štátne jazykové skúšky resp. Základnú štátnicu z anglického jazyka.

Kurz trvá 2 školské roky !!! Následne študenti pristúpia k štátnym jazykovým skúškam. T.j. v roku 2026.

Štátne jazykové skúšky sa konajú každoročne na jar a na jeseň. Môžete si vybrať jarný alebo jesenný termín. Pri mladších študentoch záleží hlavne od dátumu kedy dovŕšia požadovaný vek. Minimálny vek je 17 rokov. Preto sa pripravovať môžu už aj 15 roční študenti, nakoľko kurz trvá 2 roky.

Štátne jazykové skúšky prebiehajú v 2 kolách:

A) písomné

 • diktát
 • essay
 • čítanie s porozumením
 • preklad zo slovenčiny do angličtiny

B) ústne

 • britské a americké reálie
 • konverzačná téma
 • reprodukcia novinového článku
 • zhrnutie prečítanej anglickej literatúry

Podmienkou vstupu do tohto prípravného kurzu je obhájiť úroveň min. B1/B2 a vyššiu v špeciálnom úrovňom teste, ktorý Vám zašleme na vyžiadanie. V prípade, že ste si nie ste istí Vašou úrovňou, napíšte nám na alluka@alluka.sk s poznámkou o Vašom záujme zúčastniť sa prípravného kurzu na štátnice a my Vám zašleme online úrovňový test. Výsledok testu nám zašlete na mail. V prípade výsledku min.B1/B2 budete pripustení k prihláške.

Ak ste študentmi Jazykovej školy ALLUKA potrebujete okrem zvládnutia tohto úrovňového testu aj odporúčanie svojho lektora.

M o ž n o s t i   v y u ž i t i a   v y s v e d č e n i a

Vysvedčenie o základnej štátnej jazykovej skúške – Jazyková úroveň podľa SERR B2

 • Držiteľ tohto vysvedčenia získava kvalifikáciu na vyučovanie daného cudzieho jazyka na ZŠ (1. a 2. stupeň), pokiaľ má absolvované aj vysokoškolské štúdium 2. stupňa.
 • Mnohé vysoké školy po predložení vysvedčenia prirátajú uchádzačovi body na prijímacom konaní ako jedno z kritérií prijatia študenta.
 • Na základe vysvedčenia (B2 – C1 – C2) Vám môže byť vystavený živnostenský list na podnikanie v oblasti vedenia jazykových kurzov a vykonávanie prekladateľskej a tlmočníckej činnosti. Netýka sa však oprávnenia na prekladateľstvo a tlmočníctvo s úradnou pečiatkou – tzv. súdni prekladatelia.
 • V rámci tohto vysvedčenia si študent zvyšuje kvalifikáciu na trhu práce a to v akejkoľvek oblasti

Vyžadovaný stupeň osvojenia anglického jazyka je v rozsahu určenom Vyhláškou MŠ SR č.321/2008 Z. z., čo zodpovedá 525 až 600 hodinám výučby, t.j. minimálne štyrom rokom štúdia. U nás to zvládnete za dva roky a oveľa jednoduchšie ! 🙂

Bude to drina ale dáme to !

Ste zvedaví ako to vyzerá na našich hodinách ?

Fotky a videá s najmenšími študentmi nájdete na našich sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Výhody kurzu: 

 • Doteraz 100% úspešnosť zloženia štátnych jazykových skúšok našich študentov
 • Malé skupinky do 8 – 10 žiakov
 • Šetrný k vašej peňaženke: bez potreby zakupovania učebnice
 • Množstvo tlačených materiálov v cene
 • Detailne spracované podklady štátnicových okruhov
 • Učivo vysvetlené stručne a jasne bez omáčok okolo (len to čo skutočne potrebujete na skúšky)
 • Simulácie štátnych jazykových skúšok počas prípravy
 • Tipy a triky z osobných skúseností vyučujúceho lektora
 • Vysvedčenie o štátnych jazykových skúškach na konci kurzu
 • Návšteva rodene hovoriaceho lektora *
 • Mentálna podpora na hodinách v podobe našich štvornohých miláčikov, francúzskeho buldočka – Zarky & Lili
 • Kurz vedený riaditeľkou, majiteľkou a zakladateľkou školy
 • 100% spokojnosť našich študentov – presvedčte sa sami a pozrite si naše Google recenzie

 

*  ALLUKA si vyhradzuje právo v prípade možnej neprítomnosti native speakera, tento benefit v rámci daného školského roka neposkytnúť. Tento benefit je poskytovaný v rámci kurzu zadarmo a cenu kurzu neovplyvňuje.

Povinná literatúra: 

Na našich hodinách sa stretnete s našimi vlastnými, originálnymi materiálmi. Tieto materiály sú zarátené v cene kurzu.

Nie je potrebné zakupovať knihu ani akúkoľvek inú literatúru. Študent však dostane veľa študíjnych materiálov, ktoré si odporúčame od začiatku systematicky organizovať.

Základné informácie: 

 • Kurz sa koná jedenkrát týždenne a lekcia trvá 120 min
 • Výučba prebieha od polovice septembra do konca júna
 • Cena kurzu je 120€ / mesiac (september 60€/mesiac)
 • Kurz je možné hradiť mesačne (120€)/ polročne (570€)/ ročne (1140€) – pri ročnej platbe získate ako bonus jednu súkromnú hodinu s vyučujúcim lektorom zdarma
 • Do kurzu je možné pristúpiť aj počas roka. V prípade, že pristúpite neskôr máte dve možnosti. Buď si dobrať učivo predtým na základe podkladov, ktoré Vám odovzdáme alebo sa jednoducho pridať do skupiny a uzavrieť 2 ročný „kruh“. Napr. ak pristúpite v decembri a na kurze odbehli už dva mesiace, tak v 3.roku si tie dva mesiace ešte dorobíte, kurz ukončíte a na 4.mesiac pristúpite k skúškam. Na každý mesiac pripadá iné učivo preto je dôležité absolvovať celé dva roky.
 • Výučba sa nekoná cez sviatky a počas školských prázdnin
 • Ak na termíny lekcií pripadne sviatok či prázdniny, hodiny sa žiadnym spôsobom nenahrádzajú, ani sa nevracia časť už uhradenej sumy za kurz. Zároveň sa môže stať, že na daný mesiac pripadne viac hodín ako sú štandardné štyri hodiny zarátané v mesačnej platbe. Tieto extra získané hodiny študentom neúčtujeme.
 • V prípade, že kurz vynecháte kvôli chorobe, či iným dôvodom, suma za danú hodinu sa spätne nevracia a hodina nebude nahradená

Prihlasovanie & Platba: 

Spolu s prihláškou vyplňte aj úrovňový test. Tento test je potrebné vyhotoviť pre potvrdenie zaradenia do príslušného kurzu! Online úrovňový test Vám zašleme na vyžiadanie mailom: alluka@alluka.sk. O výsledku nás informujte výhradne cez e-mail.

V prihláške zaznačte spôsob platby.

Platba je možná:

 • na faktúru
 • v rámci benefitov od Vášho zamestnávateľa: Benefit Plus a Edenred (informáciu označte priamo na prihláške, nájdete v nej aj bližšie informácie k postupom týkajúcich sa platieb v rámci zamestnaneckých benefitov)

Po prijatí Vašej úhrady prebehne zaradenie do kurzu s okamžitou platnosťou.

Naše kurzy môžete uhradiť E-Ticketom EDENRED
Naše kurzy môžete uhradiť kartou BENEFIT PLUS
Zdieľajte nás