Jazyková škola Alluka.
Nájdete nás na Rybničnej ulici č. 40 v Bratislave.

Jazykové kurzy:

 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk
 • Slovenský jazyk

Jazykový kurz - Anglický jazyk hrou pre deti vo veku 4-5 rokov

Voľné miesta

Cena kurzu:  60 €

Začiatok kurzu:  

05.10.2024

Koniec kurzu:  

28.06.2025

Pre koho je kurz určený:  

Chcete aby sa Vaše dieťa učilo zábavnehravo a nenásilnou formou? Aby to zároveň malo skutočný efekt a dieťa malo k jazyku pozitívny vzťah? Prihláste svoje ratolesti do nášho kurzu a my Vám garantujeme, že Vaše deti budú angličtinu milovať! ​

Kurz je určený pre deti vo veku 4-5 rokov, ktoré s angličtinou začínajú.

RODIČIA NA HODINE NIE SÚ PRÍTOMNÍ!  S Vašimi najmenšími detičkami to zvládneme ľavou zadnou, Vy môžete ísť spokojne oddychovať:)

POZOR !!! Termín a čas tohto kurzu sa ešte môže v rámci septembra meniť !!! 

Ste zvedaví ako to vyzerá na našich hodinách?

Fotky a videá s najmenšími študentmi nájdete na našich sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Výhody kurzu: 

 • Malé skupinky do 8 žiakov
 • Aplikácia vedomostí do praxe
 • Moderná výučba (dataprojektor, tablet, TV, klimatizácia, wi-fi…)
 • Množstvo tlačených materiálov v cene
 • Dieťa sa hravou formou pomaly pripravuje na podmienky v škole (začleňovanie do nového kolektívu, akceptácia učiteľa, rešpektovanie pokynov, kolektívna a individuálna práca, časové ohraničenie, … )
 • 100% spokojnosť študentov – presvedčte sa sami a pozrite si naše Google recenzie

Povinná literatúra: 

Bez potreby zakupovať učebnicu. Deti budú dostávať tlačené materiály, ktoré sú zarátané v cene kurzu. Šetríme Vašu peňaženku !

Základné informácie: 

 • Kurz sa koná jedenkrát týždenne a lekcia trvá 60 min
 • Výučba prebieha od októbra do konca júna
 • Cena kurzu je 60€/mesiac
 • Kurz je možné hradiť mesačne (60€)/ polročne (270€)/ ročne (540€) – pri ročnej platbe získate ako bonus jednu súkromnú hodinu s vyučujúcim lektorom zdarma
 • Do kurzu je možné pristúpiť aj počas roka
 • Výučba sa nekoná cez sviatky a počas školských prázdnin
 • Ak na termíny lekcií pripadne sviatok či prázdniny, hodiny sa žiadnym spôsobomnenahrádzajú, ani sa nevracia časť už uhradenej sumy za kurz. Zároveň sa môže stať, že na daný mesiac pripadne viac hodín ako sú štandardné štyri hodiny zarátané v mesačnej platbe. Tieto extra získané hodiny študentom neúčtujeme
 • V prípade, že dieťa kurz vynechá kvôli chorobe, či iným dôvodom, suma za danú hodinu sa spätne nevracia a hodina nebude nahradená

Prihlasovanie & Platba: 

Vyplňte prihlášku. V prihláške zaznačte spôsob platby.

Platba je možná:

 • na faktúru
 • v rámci benefitov od Vášho zamestnávateľa: Benefit Plus a Edenred (informáciu označte priamo na prihláške, nájdete v nej aj bližšie informácie k postupom týkajúcich sa platieb v rámci zamestnaneckých benefitov)

Po prijatí Vašej úhrady prebehne zaradenie do kurzu s okamžitou platnosťou.

 

Naše kurzy môžete uhradiť E-Ticketom EDENRED
Naše kurzy môžete uhradiť kartou BENEFIT PLUS
Zdieľajte nás