Jazyková škola Alluka.
Nájdete nás na Rybničnej ulici č. 40 v Bratislave.

Jazykové kurzy:

 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk
 • Slovenský jazyk

Anglický jazyk pre deti 3.-4. ročníka ZŠ

Voľné miesta

Cena kurzu:  90 €

Začiatok kurzu:  

06.09.2024

Koniec kurzu:  

27.06.2025

Pre koho je kurz určený:  

Chcete aby sa Vaše dieťa učilo zábavnehravo a nenásilnou formou? Aby to zároveň malo skutočný efekt a dieťa malo k jazyku pozitívny vzťah? Prihláste svoje ratolesti do nášho kurzu a my Vám garantujeme, že Vaše deti budú angličtinu milovať! ​

Kurz je určený pre deti, ktoré navštevujú 3. – 4. ročník ZŠ a zároveň by sa radi v angličtine zdokonalovali aj mimo školy.

Bude to drina, ale bude to aj zábava 🙂

Na našich hodinách používame množstvo zábavných aktivít, ktoré podporujú výučbu, zapamätanie si nových slovíčok a upevňujú vetné väzby študentov.

Kombinujeme učenie hrou s tradičnými metódami a prvkami montessori výučby. Hodiny vedieme predovšetkým s dôrazom na komunikáciu. Počas hodiny dbáme na zapojenie všetkých dôležitých oblastí učenia sa: porozumenie, rozprávanie, slovná zásoba a gramatika. Zapájame študentov v plnej miere, namiesto nudného monológu učiteľa:)

Už po prvom polroku spozorujete posun vpred a získate schopnosť preniesť vedomosti z kurzu do praxe v reálnom živote. Knihy nie sú naším pilierom a veľakrát ich na hodine ani nepoužijeme. Výučbu vedieme tak, aby ste jej výsledok vnímali predovšetkým v každodennom živote. Dôležitá je naša vzájomná spolupráca. U študentov, ktorí pracujú nielen na hodinách, ale i doma na 110%, je výsledok zaručený.

Tento kurz odporúčame kombinovať s kurzami 

 1. Dovolenková angličtina na cestovanie – deti

Ste zvedaví ako to vyzerá na našich hodinách?

Fotky a videá s najmenšími študentmi nájdete na našich sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Výhody kurzu: 

 • Malé skupinky do 8 žiakov
 • Aplikácia vedomostí do praxe
 • Moderná výučba (dataprojektor, tablet, TV, wi-fi, …)
 • Šetrný k vašej peňaženke: bez potreby zakupovania učebnice
 • Množstvo tlačených materiálov v cene
 • Certifikát na konci kurzu
 • Návšteva rodene hovoriaceho lektora *
 • Kurz vedený skúsenou lektorkou Katkou s dokonalým britským prízvukom a 25 ročnými skúsenosťami zo života v Londýne, obohatenou o slangovú angličtinu
 • 100% spokojnosť našich študentov – presvedčte sa sami a pozrite si naše Google recenzie

*  ALLUKA si vyhradzuje právo v prípade možnej neprítomnosti native speakra, tento benefit v rámci daného školského roka neposkytnúť. Tento benefit je poskytovaný v rámci kurzu zadarmo a cenu kurzu neovplyvňuje.

Povinná literatúra: 

Bez potreby zakupovať učebnice. Materiály dodáme my !

Šetríme Vašu peňaženku

Základné informácie: 

 • Kurz sa koná jedenkrát týždenne a lekcia trvá 90 min
 • Výučba prebieha od septembra do konca júna
 • Cena kurzu je 90€ / mesiac
 • Kurz je možné hradiť mesačne (90€)/ polročne (450€)/ ročne (900€) – pri ročnej platbe získate ako bonus jednu súkromnú hodinu s vyučujúcim lektorom zdarma
 • Do kurzu je možné pristúpiť aj počas roka
 • Výučba sa nekoná cez sviatky a počas školských prázdnin
 • Ak na termíny lekcií pripadne sviatok či prázdniny, hodiny sa žiadnym spôsobom nenahrádzajú, ani sa nevracia časť už uhradenej sumy za kurz. Zároveň sa môže stať, že na daný mesiac pripadne viac hodín ako sú štandardné štyri hodiny zarátané v mesačnej platbe. Tieto extra získané hodiny študentom neúčtujeme.
 • V prípade, že kurz vynecháte kvôli chorobe, či iným dôvodom, suma za danú hodinu sa spätne nevracia a hodina nebude nahradená

Prihlasovanie & Platba: 

Vyplňte prihlášku. V prihláške zaznačte spôsob platby.

Platba je možná:

 • na faktúru
 • v rámci benefitov od Vášho zamestnávateľa: Benefit Plus a Edenred (informáciu označte priamo na prihláške, nájdete v nej aj bližšie informácie k postupom týkajúcich sa platieb v rámci zamestnaneckých benefitov)

Po prijatí Vašej úhrady prebehne zaradenie do kurzu s okamžitou platnosťou.

 

Naše kurzy môžete uhradiť E-Ticketom EDENRED
Naše kurzy môžete uhradiť kartou BENEFIT PLUS
Zdieľajte nás